Egyre több Ügyfél fordul hozzám azzal a problémával, hogy lejárt követelését szeretné érvényesíteni üzleti partnerével szemben, azonban nincs a birtokukban semmilyen, az adott jogviszonnyal kapcsolatosan írásbeli okirat. A legtöbb esetben a „baráti alapon” indított vállalkozások, megkötött szerződések és egyéb megállapodások esetében találkozhatunk hasonló helyezetekkel.

A fenti esetkörre tekintettel szeretném felhívni a figyelmet a legáltalánosabb problémákra, amelyekre – a legnagyobb bizalom mellett is – érdemes odafigyelni.

I. Nincs írásbeli szerződés

A pénzkövetelés érvényesítése során az első és legfontosabb, hogy a felek lehetőség szerint rendelkezzenek írásbeli szerződéssel. Akár egy szalvétára akár egy kockás papírra kerüljön rögzítésre három lényeges kérdéskör: kik, mit, mennyiért vállalnak és ezt az iratot a felek írják alá.

Amennyiben a szerződést két tanú a Ptk. szerinti formai követelményeknek megfelelően aláírta és ezáltal a szerződés teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, úgy egy esetleges peres eljárásban előzetes végrehajthatóság szempontjából kiemelkedő jelentősége van.

(Amennyiben van írásbeli szerződésünk számos esetben előfordul, hogy annak érvényességét az adós alaki, akarati, jognyilatkozati hibából megtámadja. A szerződés érvényességéről külön cikkben bővebben informálódhatnak.)

II. Nincs igazolható teljesítés

Bármilyen szerződésről legyen szó (vállalkozási, megbízási, tulajdonátruházó) mindig a pénzkövetelés jogosultjának kell bizonyítani, hogy ő, a saját maga részéről a szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. Fontos, hogy a teljesítésről írásbeli okirat (teljesítésigazolás, jegyzőkönyv stb.) szülessen, amelyet mindkét fél aláírt. Peres eljárásban tanúkkal történő bizonyítás szintén az eljárás évekig tartó elhúzódását eredményezi.

III. Felszólítás hiánya vagy annak tartalmi hiányosságai

Tapasztalom szerint a legtöbb esetben az Ügyfelek már későn realizálják a problémát. Főként az évek óta tartó üzleti kapcsolatok esetében, a bizalom fenntartása érdekében a pénzkövetelés behajtása hónapokig, sőt akár évekig is elhúzódik. Ezzel az a probléma, elsősorban cégek esetében, hogy ennyi idő alatt a hitelező felé fennálló tartozás tényleges kifizetése – még akkor is ha jogalap és az összegszerűség egyértelműen bizonyított – nem lehetséges.

Az írásbeli postai úton – igazolhatóan – kézbesített felszólítás tartalmai elemei attól függően változnak, hogy milyen jogi eljárást kívánunk alkalmazni az érintett adóssal szemben.

Felhívom a figyelmüket, hogy az új Ptk. szerint a felszólítás már nem szakítja meg az 5 éves általános elévülési határidőt! (Természetesen az a kérdéskör, hogy a követelés érvényesítésére a régi vagy az új Ptk. vonatkozik ez külön vizsgálat tárgyát képezi.)

IV. Megfelelő jogi eljárás kiválasztása

A követelés érvényesítéséhez szükséges megfelelő jogi eljárás kiválasztásában történő segítségnyújtás már a megbízott jogi képviselő feladata. A felek személye (természetes vagy jogi személy), a jogalap, követelés összege, a rendelkezésre álló okiratok és számos egyéb tényező befolyásolja, hogy mely jogi eljárás az, amely az Ügyfél számára a leggyorsabban és legköltséghatékonyabban hozzájárul az igényének érvényesítéséhez.

Összefoglalva tehát tapasztalom szerint a követelés hatékony érvényesítéséhez a késedelem bekövetkezését követően minél hamarabb szükséges kezdeményezni a megfelelő jogi eljárást elkerülve ezzel az évekig tartó peres eljárást.

Amennyiben pénzkövetelések érvényesítésével kapcsolatban bővebb információval szeretne rendelkezni, úgy a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek bármelyikén forduljon hozzám bizalommal.

A jelen cikkben található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok elolvasása nem minősül jogi tanácsadásnak, illetve nem hoz létre megbízási jogviszonyt. Az Önt érintő konkrét ügyekben kérjen jogi tanácsadást.

KÉRJEN IDŐPONTOT JOGI TANÁCSADÁSRA

  • info@tancziko.hu

  • +36 20 438 3281
    +36 30 737 43 14

  • személyes ügyfélfogadás:

    2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 3.
    1053 Budapest, Ferenciek tere 4. (I. emelet) 19. kapucsengő