Átalakulás

Formaváltás, szétválás, egyesülés

Az Ön cégének fejlődése során előállhat az igény arra, hogy a korábbi alapításkori felépítése már nem felel meg a további céloknak, ezért a cégnek át kell alakulnia valamilyen más társasági formába (pl. bt-ből kft-vé alakulás), illetve szükségessé válhat más céggel való egyesülés, vagy a gazdasági társaság több céggé való szétválása.

Az átalakulás a gazdasági társaság jogutódlással történő megszűnését jelenti. A más társasági formába való átalakulás (cégformaváltás) mellett, az átalakulás gyűjtőfogalmába tartozik a gazdasági társaságok egyesülése (összeolvadása, beolvadása) és szétválása (különválása, kiválása) is.

A kiválás – vagyis az az eset, amikor az a gazdasági társaság, amelyből a kiválás történik, változatlan társasági formában fennmarad, míg a kivált tagok részvételével és a társasági vagyon egy részével új gazdasági társaság jön létre – új jogintézmény.

Az átalakulás esetén jogutódlás történik, így nem szükséges a cég megszüntetésével járó bonyolult feladatokat elvégezni, tehát az ezzel járó problémák teljes mértékben elkerülhetők. Jogi szempontból tehát nem szükséges a már meglévő, jól működő társaságok jogutód nélküli megszüntetése.

Az átalakulás módjai

A Ptk. szerint az átalakulásnak két nagy csoportja van. Az egyiknél társaságiforma-váltás történik (társaságiforma-váltásnak számít, ha a gazdasági társaság más gazdasági társasági formát választ), a másiknál pedig a cégek száma változik. Ez utóbbinak is két csoportja van. Az átalakulás eredményeként a cégek száma az egyiknél kevesebb, a másiknál több lesz, így egyesülés esetén két vagy több gazdasági társaságból egyetlen jogutód gazdasági társaság keletkezik, és az egyesülés lehetséges összeolvadással vagy beolvadással, szétválás esetén pedig a gazdasági társaság tagjai (részvényesei) és a társasági vagyon egy részének a részvételével két vagy több gazdasági társaságra válik szét. A szétválás történhet különválással vagy kiválással.

Amennyiben a cégjegyzékben bejegyzett adatokban változás következik be, úgy szükségessé válik a létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály) módosítása, mely során kérjük az illetékes cégbíróságot az adatok átvezetésére.

Ahhoz, hogy az iratokat el tudjuk készíteni, kérem küldje meg e-mailben a társaság utolsó, jelenleg is hatályos, azaz legutoljára módosított létesítő okiratát és a cég változó adatait.

Az adatok beérkezését követően 1-2 munkanapon belül előkészítjük a szükséges iratokat és ezzel egyidőben felvesszük Önnel a kapcsolatot, ahol leegyeztetjük az aláírás időpontját, valamint megválaszoljuk a még esetlegesen felmerülő kérdéseit.

Az Ügyfélnek az aláírásra mindenképp magával kell hoznia a személyi igazolványát, lakcímkártyáját és adókártyáját, amelynek bemutatásával igazolja irodánk felé a személyazonosságát.

Az aláírás körülbelül 30 percet vesz igénybe, hiszen az iratokat már korábban elkészítjük Önnek. Az aláírások minden félnek jelen kell lennie, de lehetőség van arra is, hogy az aláírást távolról bonyolítsuk le, vagyis ügyfeleinknek nem kell személyesen megjelenniük irodánkban. Ez az ún. távazonosítás, amiről részletesebben itt olvashat!

A konkrét ügyvédi díj meghatározására sok esetben csak személyes konzultációt követően kerülhet sor, miután részletesen megismertük az ügyét, felmértük annak nehézségi fokát, és tájékoztattuk lehetőségeiről, az általunk legjobbnak ítélt megoldásokról.

Kérjen konkrét árajánlatot az info@tancziko.hu email címen, vagy telefonon a 06 30/ 737 43 14-es telefonszámon!