Öröklési jog

Végintézkedési formák:

Végrendelet

Az okirat végrendeleti jellegének megállapításához az szükséges, hogy az örökhagyó halála esetére szóló vagyoni rendelkezést tartalmazzon és külsőleg az örökhagyótól származónak mutatkozzék.

Öröklési szerződés

Az öröklési szerződésnek a kettős jellege van. Tartalmát tekintve tartási (életjáradéki) szerződés, amely végintézkedési formában jelenik meg. Ez a végintézkedési forma tehát visszterhes szerződés, amely a felek egyező akaratából jön létre és úgy is módosítható. Sajátossága, hogy a szolgáltatás-ellenszolgáltatás aránya nem vizsgálható, valamint a szerződéses örökös az örökhagyó tartozásaiért nem felel.

Az öröklési szerződéssel az örökhagyó arra kötelezi magát, hogy a vele szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi.

Halál esetére szóló ajándékozás

Ha az ajándékozás azzal a feltétellel történt, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli, a szerződésre az ajándékozás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerződés alakiságaira az öröklési szerződés alakiságai az irányadók. A halál esetére szóló ajándékozás tehát ingyenes tulajdonátruházó kétoldalú jogügylet. A megajándékozott nem osztozik a hagyatéki terhekben.

Irodánk teljes körű ügyintézést vállal, amely magában foglalja a jogi tanácsadást, a végintézkedés szakszerű elkészítését, tanúkkal való ellátását és igény szerint a végrendelet esetében a Magyar Ügyvédi Kamaránál történő letétbe helyezését is.

Kapcsolatfelvételt követően irodánk személyes vagy skype konzultáció keretében teljeskörű tájékoztatást nyújt a végintézkedés érvényességi kellékeiről mind formai mind tartalmi vonatkozásban is.

Tájékoztatást követően Ön kapni fog egy kitöltendő űrlapot, amelyet szíveskedjen kitölteni és visszaküldeni az irodánk részére. Az űrlap azokat az adatokat tartalmazza, amelyek ahhoz szükségesek, hogy irodánk a végintézkedést elő tudja készíteni az Ön számára.

Az adatok beérkezését követően 2-4 munkanapon belül előkészítjük a végrendeletet, valamint ezzel egyidőben felvesszük Önnel a kapcsolatot, ahol leegyeztetjük az aláírás időpontját, valamint megválaszoljuk a még esetlegesen felmerülő kérdéseit.

Az aláírást megelőzően megküldjük e-mailben elkészített végintézkedés tervezetet. A tervezetet szíveskedjen átolvasni és az észrevételeiknek megfelelően kiegészítjük és módosítjuk. Így már az aláírás zökkenőmentesen zajlik, amely nagyságrendileg 30 percet vesz igénybe.

Az Ügyfélnek az aláírásra mindenképp magával kell hoznia a személyi igazolványát, lakcímkártyáját és adókártyáját, amelynek bemutatásával igazolja irodánk felé a személyazonosságát.

A konkrét ügyvédi díj meghatározására sok esetben csak személyes konzultációt követően kerülhet sor, miután részletesen megismertük az ügyét és tájékoztattuk lehetőségeiről, az általunk legjobbnak ítélt megoldásokról.

Kérjen konkrét árajánlatot az info@tancziko.hu email címen, vagy telefonon a 06 30/ 737 43 14-es telefonszámon!