A telekalakítás a telekingatlan adataiban történő változásokat jelenti, amely változásokat célszerű a telekalakítási eljárás során az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni. A telekalakítási eljárással azonban mindig együtt jár, hogy az újonnan kialakításra kerülő földrészlet valamilyen jogcímen átruházásra kerül. A telekalakítási eljárás és a tulajdonjogváltozás együttesen is kérelmezhető. A telekalakítással vegyes adásvételi szerződés előkészítéséhez azonban már ügyvéd közreműködése szükséges.

A cikkben megtudhatja a telekalakítási eljárás folyamatát, lényeges lépéseit és a 2022-től alkalmazandó jogszabály változásokat.

Telekalakítások típusai:

Telek-határrendezés: szinte ez a leggyakrabban előforduló eljárás, amikor két vagy több szomszédos földrészlet közös határszakaszát módosítjuk.

Megosztás: egy földrészletet kettő vagy több részletre akarjuk tagolni. Ilyen esetben az új földrészletek, mint önálló telkek saját helyrajzi-számmal fognak szerepelni.

Egyesítés: gyakorlatban ez az eljárás az összevonást jelenti, amikor kettő vagy több egymással szomszédos földrészletet összekapcsolunk

Telekcsoport újraosztása: több egymás melletti földrészletet összevonunk, majd szétosztjuk a területet.

Jogszabályi háttér: 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás, amely a közzétett formanyomtatványon nyújtható be.

A telekalakítási engedélyezési eljárás során a területileg illetékes járási hivatal földhivatali osztályához a kérelem mellékleteként záradékolt változási vázrajzot kell benyújtani, de célszerű az ez alapján meghozott előzetes szakhatósági jóváhagyásokat is mellékelni.

Amennyiben a telekalakítás olyan földrészletet érint, amelyet valamilyen villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog stb. terhel, úgy szükséges ezen bejegyzett jog jogosultjának a hozzájárulása. A hozzájárulást már a záradékolt változási vázrajz alapján kell kiadni.

2021. december 22-ig a telekalakítások településrendezési követelményeknek, vagyis a helyi építési szabályzatnak és az országos építési követelményeknek való megfelelésnek a vizsgálatát a település jegyzője vizsgálta szakhatósági eljárás keretében. A jogszabály változások értelmében, a jövőben a telekalakítási eljárást lefolytató kormányhivatalnak kell vizsgálnia a településrendezési és építési követelményeknek való megfelelést szakkérdésként.

A változásnak köszönhetően a telekalakítási engedélyezési és az egyesített telekalakítási eljárás alább részletezett menete így valószínűsíthetően módosulni fog, hiszen a fenti változással a jegyző előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásának hatásköre megszűnt, amellyel az egyesített telekalakítási eljárás kezdeményezhető volt.

Miben különbözik a telekalakítási engedélyezési eljárás és az egyesített telekalakítási eljárás?

A telekalakítási engedélyezési eljárás:

Az első szakasz: A földmérő által elkészített és az illetékes földhivatali osztály által záradékolt változási vázrajzot és az eljárásra vonatkozó kérelmet kell a járási hivatalhoz benyújtani. A járási hivatal (amennyiben ezeket az ügyfél nem szerezte be előzetesen) szakhatósági állásfoglalást kér az érintett szakhatóságoktól, amely alapján elbírálja a telekalakítási kérelmet és ezek alapján meghozza döntését. A járási hivatal döntése lehet engedélyező, vagy elutasító. (A jogszabályváltozással a földhivatal már nem keresi meg az érintett szakhatóságot, hanem kormányhivatal intézményén belül működő főosztályt, szerveket fogja megkeresni a szakkérdés vizsgálata érdekében!)

Második szakasz: az ingatlan-nyilvántartási átvezetés. A jogerős telekalakítási engedély birtokában kérelmezni lehet a telekalakítással elvégzett változások ingatlan-nyilvántartási átvezetését.

Egyesített telekalakítási eljárás:
Amikor a fent említett két szakaszt egyszerre kezdeményezik. Egyszerre kerül benyújtásra a telekalakítási dokumentáció, a telekalakítási engedélyre vonatkozó kérelemmel, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges kérelem és annak kötelező mellékletei és okiratai. A változás miatt kérdés, hogy ezen eljárást hogyan kell megindítani, ha az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását a jegyző hatásköréből kivették. Valószínűsíthetőleg a kormányhivatal megfelelő osztályától lehet majd ezt beszerezni, így az egyesített telekalakítási eljárásnak nem lesz akadálya.

Amennyiben a telekalakítási eljárással kapcsolatban bővebb információval szeretne rendelkezni, úgy a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek bármelyikén forduljon hozzám bizalommal.

A jelen cikkben található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok elolvasása nem minősül jogi tanácsadásnak, illetve nem hoz létre megbízási jogviszonyt. Az Önt érintő konkrét ügyekben kérjen jogi tanácsadást.

KÉRJEN IDŐPONTOT JOGI TANÁCSADÁSRA

  • info@tancziko.hu

  • +36 20 438 3281
    +36 30 737 43 14

  • személyes ügyfélfogadás:

    2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 3.
    1053 Budapest, Ferenciek tere 4. (I. emelet) 19. kapucsengő