Aki termőföld tulajdonos vagy ilyen ingatlan megszerzésére törekszik, bizonyára tudja, hogy 2014 május óta bonyolult és összetett szabályozás alá került a mező-és erdőgazdasági földek adásvétele. Az eljárás – annak sokszereplős vonzata miatt – legalább 6 hónapig is eltarthat. Sajnos az eltelt 6 év alatt az eljárás folyamatának lerövidülése érdekében változást nem hoztak a jogszabály módosítások (sőt!), így aki úgy dönt, hogy termőföldet kíván vásárolni, annak továbbra is számítania kell a minimum fél éves folyamatra.

Számos tényezőt figyelembe kell venni egy termőföld tulajdonának átruházásával kapcsolatosan, úgy mint a földszerzési- és birtokszerzési maximum, hozzátartozói kapcsolat, tulajdonátruházás jogcíme (ajándékozás, csere, adásvétel), elővásárlási jog fennállása, mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása stb.

A legtipikusabb esetben azonban az alábbi szakaszokból áll az eljárás:

1. Előkészítés és szerződéskötés

Eladó és a vevő kölcsönösen megállapodnak a feltételekről, amely megállapodást ügyvéd vagy közjegyző közreműködésének segítéségével a jogszabályoknak megfelelő alaki és tartalmi kellékekkel szerződésbe foglalnak.

A szerződés megfelelő példányszámban az aláírást követő 8 napon belül (a vevő elővásárlási jogosultságát igazoló okiratokkal) az illetékes önkormányzati jegyzőhöz benyújtásra kerül.

(A 2020-ban történő módosításoknak köszönhetően a más törvényen alapuló elővásárlási (pl. nem földműves Ptk. alapján fennálló tulajdonostárs) és előhaszonbérleti jogosultakkal, valamint megállapodáson alapuló elővásárlásra jogosultakkal való közvetlen közlésre vonatkozó vevői kötelezettséget hatályon kívül helyezték.)

2. Helyi önkormányzati jegyző előtti szakasz

A jegyző a szerződést közzéteszi a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, valamint a kormányzati portálon 60 napra.

(Változás, hogy az elővásárlási jog jogosultja számára nyitva álló 60 napos nyilatkozattételi határidő az adásvételi szerződésnek a kormányzati portálon történő közzétételét követő napon kezdődik.)

A jegyző iratjegyzéket készít és 8 napon belül a szerződést és a beérkezett jognyilatkozatokat elküldi a megyei kormányhivatalnak jóváhagyás céljából.

3. Megyei Kormányhivatal előzetes vizsgálata

A megyei kormányhivatal vizsgálata különösen a szerződés a jogszabály alapján kötelező alaki kellékekre terjed ki. Amennyiben érdemi vizsgálatra alkalmasnak tartja, úgy 15 napon belül a helyi földbizottság részére megküldésre kerül az ügy.

4. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerve előtti szakasz

A NAK megküldi a Területi Agrárgazdasági Bizottság (TAB) részére, aki ajánlást készít, amelynek figyelembevételével 30 napon belül NAK nyílt ülésen állásfoglalást ad ki.

5. Megyei Kormányhivatal vizsgálatának második része

Figyelembevéve az állásfoglalást a Megyei Kormányhivatal a szerződés jóváhagyását támogatja vagy megtagadja. Támogatás esetén a szerződést záradékkal látja el és megküldi a záradékolt szerződést a jogi képviselőnek. Amennyiben az adott szerződés tartalmazza a vevő(k) javára történő tulajdonjog bejegyzési engedélyt, úgy ez a folyamat lerövidül és a záradékolt szerződés automatikusan az illetékes ingatlanügyi hatóságnak (földhivatalnak) kerül megküldésre a tulajdonjog bejegyzési eljárás lefolytatása érdekében, amelynek elintézésére a 60 napos határideje van.

Amennyiben a termőföld adásvétellel kapcsolatban bővebb információval szeretne rendelkezni, úgy a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek bármelyikén forduljon hozzám bizalommal.

A jelen cikkben található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok elolvasása nem minősül jogi tanácsadásnak, illetve nem hoz létre megbízási jogviszonyt. Az Önt érintő konkrét ügyekben kérjen jogi tanácsadást.

KÉRJEN IDŐPONTOT JOGI TANÁCSADÁSRA

  • info@tancziko.hu

  • +36 20 438 3281
    +36 30 737 43 14

  • személyes ügyfélfogadás:

    2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 3.
    1053 Budapest, Ferenciek tere 4. (I. emelet) 19. kapucsengő