Az Országgyűlés 2023. december 12-én elfogadta a magyar építészetről szóló törvényt, amellyel négy jogszabályt vonták össze. A törvény egyes előírásai különböző időpontokan lépnek hatályba, amelynek ütemeit a 226.§ rögzíti.

Az első ütem 2023. december 30. napján lépett hatályba, azaz a kihirdetést (2023.decembere 22.) követő 8 napon belül.

A törvény indokolásában olvashatjuk, hogy a hatósági eljárások vonatkozásában több egyszerűsítést hajtanak végre.

Kétféle eljárástípusban lehet majd a tervezett építési tevékenység jóváhagyását kérelmezni:

 • építési engedélyezési eljárás
 • egyszerű bejelentés tudomásulvételének kérése

Ezáltal az eddigi egyszerű bejelentés eljárási szabályai átalakulnak tudomásulvételi eljárássá. A tudomásulvételi eljárás során a terv jogszabályi követelményeknek való megfelelését a hatóság 15 napon belül ellenőrzi. Ha a tervezett építési tevékenység a jogszabályoknak nem felel meg, annak végzését a hatóság megtiltja.

Az egyszerű bejelentés átalakításával, az építtetők jogbiztonsága, valamint a helyi építési szabályzatokban és az országos építési követelményekben foglaltak – „eljárástól” független – betartatása jobban biztosítható. Az építés folyamatában történő ellenőrzés nem segítette a jogszabályoknak megfelelő épületek építését, mely az utólagos szankcionálással az építtetőket hátrányos helyzetbe hozta.

A jelen cikkben található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok elolvasása nem minősül jogi tanácsadásnak, illetve nem hoz létre megbízási jogviszonyt. Az Önt érintő konkrét ügyekben kérjen jogi tanácsadást.

KÉRJEN IDŐPONTOT JOGI TANÁCSADÁSRA

 • info@tancziko.hu

 • +36 20 438 3281
  +36 30 737 43 14

 • személyes ügyfélfogadás:

  2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 3.
  1053 Budapest, Ferenciek tere 4. (I. emelet) 19. kapucsengő