Cég alapítás során a cég nevének kiválasztása nem olyan egyszerű feladat, mint ahogyan azt sokan gondolják. Több jogszabályt is figyelembe kell venni, mielőtt benyújtanánk a cégbejegyzési kérelmet az illetékes cégbírósághoz.

Miből áll a cégnév?

Vezérszó

Első helyen a vezérszó áll, amely elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységű cégtől való megkülönböztetését. Ez a szó, nem csak egy szóból állhat, hanem több tagból is összeállítható.

A vezérszó (szavak) akár lehetnek idegen nyelvű kifejezés(ek), rövidítés(ek) vagy akár mozaikszavak.

Tevékenységre utaló toldat

Gyakran találkozhatunk a vezérszót követően a cég alaptevékenységét megjelölő utalással, mint például „ipari”, „kereskedelmi” vagy „szolgáltató”. A tevékenység feltüntetése a cégnévben nem kötelező, de ha megjelöljük, akkor az csak magyar nyelven rögzíthető a magyar helyesírás szabályainak megfelelően.

Cégforma

A cég formájának meghatározása a cégnévben kötelező, amelyet kizárólag a jogszabályi elnevezések használatával lehet feltüntetni (pl.: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság), tehát azoktól való eltérés kizárt.

Amikor az ügyfél kiválasztotta a cég nevét, utána az okiratot készítő és ellenjegyző ügyvéd még az iratok előkészítése előtt ellenőrzi, hogy az adott cégnév a fenti kritériumoknak megfelel, továbbá megvizsgálja az alábbi feltételeket, hogy a cégnév biztonságosan bejegyezhető legyen a cégbíróság által.

 

További kritériumok

Névkizárólagosság

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábban nyilvántartásba vett más cég elnevezésétől olyan mértékben kell különböznie az általunk kiválasztott névnek, hogy az ne legyen összetéveszthető.

A bírói gyakorlat alapján a már bejegyzett cégnévhez képest minimum három karakteres eltérésre lesz szükség az új cég bejegyezhetőségéhez, de további gyakorlati szabály, hogy két közel azonos cégnév esetén sem csak írásmódbeli eltérés, sem a csak cégformában megjelenő eltérés nem elégséges.

Tehát a számjegy, évszám vagy a tevékenységre utaló toldat nem minősül eltérésnek.

Névvalódiság

A névvalódiság elve alapján a cég neve nem kelthet a valósággal ellentétes látszatot.

Nem felel meg a cég neve abban az esetben, ha az valótlan, megtévesztő vagy félrevezető. Ennek leggyakoribb esete, amikor a név nem felel meg a tevékenységi körnek.

Nem célszerű cégünket például „Házépítés Bt.”-nek nevezni, ha egyáltalán nem kívánunk építőipari tevékenységgel foglalkozni.

Névszabatosság

A cég nevében a formáját, továbbá, ha a név a jogi személy tevékenységét is tartalmazza, akkor a tevékenységet is magyar nyelven, a magyar helyesírás követelményeinek megfelelően kell feltüntetni.

Alapkövetelmény, hogy a név legyen kiejthető, megjegyezhető, azonosítható, és latin betűkkel írt. Nem elfogadható tehát a székely rovásírás, vagy kínai írásjelek használata.

A rövidített név

A teljes név mellett a cégek sokszor használnak rövidített nevet. Itt sokszor felmerül a kérdés, hogy a vezérszót lehet-e rövidíteni a cég rövidített nevében. Ennek a lehetősége kizárt. A rövidített név a vezérszóból és a cégforma megjelöléséből áll.

A fent említett, cégnévvel szemben támasztott jogszabályi követelményeken túl egyéb elvárásokat is támasztanak a jogszabályok, ezért javasoljuk, hogy a cégalapítás elhatározását követően mihamarabb, már a cégnév kitalálása során kérjék Ügyvéd segítségét, így bővebb információért keresse fel irodánkat a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek bármelyikén.

A jelen cikkben található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok elolvasása nem minősül jogi tanácsadásnak, illetve nem hoz létre megbízási jogviszonyt. Az Önt érintő konkrét ügyekben kérjen jogi tanácsadást.

KÉRJEN IDŐPONTOT JOGI TANÁCSADÁSRA

  • info@tancziko.hu

  • +36 20 438 3281
    +36 30 737 43 14

  • személyes ügyfélfogadás:

    2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 3.
    1053 Budapest, Ferenciek tere 4. (I. emelet) 19. kapucsengő