A Kormány januárban még a meglévő épületek bővítéséhez lakásonként minimum 1,5 autó elhelyezését írta elő, most 1 parkolóban maximalizálta ezt a követelményt. Tehát az eddigi minimum szabály helyett egy maximum rendelkezés lépett életbe.

700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 42.§ 2021. január 1- től:

Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken – a helyi építési szabályzatnak a terület településen belüli elhelyezkedése, tömegközlekedési ellátottsága és forgalmi terheltsége és az építmény rendeltetése alapján, a (10) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével meghozott eltérő rendelkezése hiányában – a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani azzal, hogyha egy építési telken négy vagy több lakás vagy üdülő önálló rendeltetési egységet helyeznek el, önálló rendeltetési egységenként 1,5 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

és most 2021. április 22-től:

Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken – a helyi építési szabályzatnak a terület településen belüli elhelyezkedése, tömegközlekedési ellátottsága és forgalmi terheltsége és az építmény rendeltetése alapján, a (10) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével meghozott eltérő rendelkezése hiányában – a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.
(2a) A (2) bekezdéstől eltérően, a lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után a helyi építési szabályzatban meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy a helyi építési szabályzat kötelezően legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését írhatja elő.

A legfontosabb, hogy az eddig megszokottól eltérően a 2021. április 21. napján kihirdetett és a kihirdetést követő napon hatályba is lépett 190/2021. (IV. 21.) Korm. rendelettel (MódR7.) módosított OTÉK már a folyamatban lévő építési tevékenységeknél is alkalmazni kell. A beruházók tehát a megszokottól eltérően nem az építési engedélyüknek megfelelően, hanem a változott jogszabályhoz igazodva folytathatják a kivitelezést, így megváltoztathatják a kiépítendő parkolóhelyek számát.

Ennek értelmében tehát a HÉSZ kötelezően maximum egy személygépkocsi elhelyezését írhatja elő, így a beruházóknak nem kell attól tartaniuk, hogy a HÉSZ különböző építési övezetekben egynél több parkolóhely kialakítását teszi kötelezővé. Mivel nem csak az építési tevékenységeknél, hanem a folyamatban lévő, településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos eljárásokban is alkalmazni kell a módosítást, így az új HÉSZ-t már ennek megfelelően kell majd elfogadni, a jelenlegi hatályos HÉSZ-t pedig az új OTÉK alapján kell alkalmazni, hiszen a Kormányrendelet (OTÉK) a jogszabályi hierarchiában magasabb szinten helyezkedik el, így felülírja a helyi jogszabályt. (OTÉK 120.§ (2))

Gyakorlatban tehát azt jelenti, hogy azok a beruházások, amelyek építési engedéllyel rendelkeznek és a kivitelezés folyamatban van, akkor lecsökkentheti a parkolóhelyek számát 1 parkolóra. A tervezett vagy engedélyezés alatt lévő beruházások esetében pedig legfeljebb lakásonként 1 parkolóhellyel kell számolni.

Kedvezményes parkolási szabály:

Meglévő építmény bővítése, átalakítása, rendeltetésének módosítása esetében – az építmény fekvése szerinti telek tömegközlekedési ellátottságára, településen belüli elhelyezkedésére és beépítési módjára tekintettel – a 42. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeknél megengedőbb követelmények is megállapíthatók azzal, hogy a többlet gépjármű tekintetében a 4. melléklet szerint számított személygépkocsi számának 50%-ánál kevesebbet a helyi építési szabályzat nem írhat elő.

Bővítés, átalakítás vagy rendeltetési mód változtatás során alkalmazható kedvezmények esetén tehát figyelembe kell venni:

– telek tömegközlekedési ellátottságát

– településen belüli elhelyezkedését

– beépítési módját

Mivel azonban az OTÉK 4. számú melléklete „minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési egysége után” szövegrész hatályát vesztette, így a fent hivatkozott rendelkezés a lakások, üdülők bővítésére, átalakítására nem vonatkozik. Tehát a HÉSZ 0,5 parkolónál is kevesebb parkolóhely kialakítását írhat elő.

Jogszabály: 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 42.§ (2a)

A jelen cikkben található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok elolvasása nem minősül jogi tanácsadásnak, illetve nem hoz létre megbízási jogviszonyt. Az Önt érintő konkrét ügyekben kérjen jogi tanácsadást.

KÉRJEN IDŐPONTOT JOGI TANÁCSADÁSRA

  • info@tancziko.hu

  • +36 20 438 3281
    +36 30 737 43 14

  • személyes ügyfélfogadás:

    2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 3.
    1053 Budapest, Ferenciek tere 4. (I. emelet) 19. kapucsengő