Magyarországon az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségre tett szert a kedvtelési célú belvízi hajózás, hiszen egyfelől kiváló szabadidős tevékenység, másfelől a hajók tartóssága és az emelkedő balatoni ingatlanárak miatt remek befektetés is egyben. A kishajózás azonban felelősséggel is jár, hiszen amennyire gondtalan időtöltés a hajóvezetés, annál nagyobb gondosságot igényelnek a hajóval kapcsolatos tulajdonosi teendők, különös tekintettel a hajóvásárlásra és az azzal járó adásvételi szerződés, ahhoz kapcsolódó okiratok előkészítésére, a hajó valós műszaki követelményeinek ellenőrzésére, valamint belajstromozás céljából illetékes hatósághoz történő benyújtására.

A legtöbb kedvtelési célra vásárolt hajó kishajónak minősül, amely körbe a hatályos hajózási szabályzat alapján tartozik minden 20 méteres hosszúságot és 12 fős utasszámot meg nem haladó hajó és vízi sporteszköz. A jogalkotó ehhez a kategóriához is, megegyezően a többi hajóra vonatkozó szabályozással, eddig az ingatlan nyilvántartáshoz hasonló adásvételi feltételeket rendelt. A kishajók értékesítése és megszerzése ügyvédi ellenjegyzéshez kötött adásvételi szerződésben volt lehetséges.

2021. január 1-től azonban utóbbi szabályozás egy a lajstromrendeletet módosító kormányrendeletnek (668/2020. (XII.28.) Korm. rendelet) köszönhetően megváltozott, így az adásvételi szerződés már érvényes, ha azt végig saját kezűleg írták és aláírták vagy két tanú aláírásával -név és lakcím olvasható feltüntetése mellett- igazolják, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el.

A szerződésre irányadó már fentebb említett az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI.29.) Korm. rendelet szerint a szerződésben rögzíteni kell többek között a magánszemélyek esetén a felek személyazonosító adatait, lakóhelyét és állampolgárságát, az úszólétesítmény, jelen esetben a kishajó pontos megjelölését annak nevével vagy betű és számjelből álló lajstromjelével, az adásvétel szándékát és feltételeit, valamint a bejegyzésre jogosult beleegyező nyilatkozatát is.

A szerződéskötést megelőzően a hajó személyes megtekintése mellett fontos meggyőződni arról, hogy az általunk kinézett vízi jármű per és tehermentes legyen és alkalmas arra, hogy a hajózási hatóság azt számunkra belajstromozza. Belföldi lajstromban már szereplő hajó esetén a kishajó jogi helyzetének ellenőrzéséhez tulajdoni lap lekérdezése mindenki számára elérhető. A lajstromozás szintén a vevő felelőssége, hiszen mint jogosultnak, neki kell benyújtani a lajstromozási kérelmet a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a jogbejegyzés jelenleg 31.000 forintos díjának megfizetéséről szóló igazolással.
A fentiekből is megállapítható módon egy hajó megszerzése jóval komplikáltabb folyamat a szerződés puszta aláírásánál. Álláspontunk szerint jelentős értéke miatt maga az írásbeli megállapodás is feltételei is nagyobb körültekintést igényelnek. Bár a hivatkozott kormányrendelet adott esetben egyszerűsíti a felek akaratát megtestesítő okiratot, szerencsére a bátor vásárlóknak szóló újítások mellett továbbra is van lehetőség a szerződés megkötésére ügyvéd segítségével.

Összességében elmondható, hogy belföldön kishajót vásárolni szándékozók számára mindkét lehetőség adott, a baráti-ismerősi megbízható források és tapasztalt vevők esetében a rendelkezés könnyebbséget hozott, a vitásabb, ismeretlenebb eredetű esetekben azonban továbbra is érdemes szakember segítségét kérni, hiszen egy hajó adott esetben felér egy ingatlannal.

Amennyiben a hajó adásvételi szerződésekről bővebb információval szeretne rendelkezni, úgy a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek bármelyikén forduljon hozzám bizalommal és megbízás esetén megküldjük Önnek a szerződés megkötéséhez szükséges adatbekérőt, valamint egy tájékoztatót az aláíráshoz és be/átlajstromozáshoz szükséges és javasolt hajóval kapcsolatos okiratokról/okmányokról.

A jelen cikkben található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok elolvasása nem minősül jogi tanácsadásnak, illetve nem hoz létre megbízási jogviszonyt. Az Önt érintő konkrét ügyekben kérjen jogi tanácsadást.

KÉRJEN IDŐPONTOT JOGI TANÁCSADÁSRA

  • info@tancziko.hu

  • +36 20 438 3281
    +36 30 737 43 14

  • személyes ügyfélfogadás:

    2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 3.
    1053 Budapest, Ferenciek tere 4. (I. emelet) 19. kapucsengő